EVO PT®

Specification

 • Overview

  • Оптимизирана точка за локализиране
  • Независим от дълбочината въртящ момент на инсталиране
  • Поддръжка с цялостно проектиране на базата на CAE
  • Отлична безопасност на процеса
  • Потенциал за стандартизация

Daniel Zarev

Sales Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD и други на ejot.com

С еднократна регистрация ще имате достъп до CAD данни в различни формати, както и PDF файлове на техническите чертежи на нашите продукти DELTA PT®, SHEETtracs® и ALtracs® Plus. Освен това CAD & more ви предлага възможността да проектирате вашите индивидуални съединения с помощта на програми за калкулиране или да проверите тяхната осъществимост чрез ПРОГРАМИ ЗА ПРОВЕРКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ. Освен това можете да изтеглите най-новите продуктови брошури, технически публикации и стандартите на компанията EJOT.


CAD и други

Еволюцията на самонарезния винт за пластмаса

EVO PT® е еволюционното развитие на самонарезните крепежни елементи за термопласти. За първи път това иновативно решение за закрепване успешно интегрира знанията за производство и приложение с нови методи, базирани на физически компютърни симулации, в процеса на разработка. Резултатът от този мултидисциплинарен подход е винт с отлични свойства на свързване. 

Инвативно оформяне на резбата

 Иновативната формираща резба създава крива на въртящия момент по време на инсталиране, която е почти независима от дълбочината на завинтване. По този начин, еднакъв въртящ момент на затягане може да бъде използван за приложения с различна дължина на винта.

Специалната форма на резбата създава равномерно натоварване на винтовете, тъй като винтът автоматично се центрира в отвора по време на инсталацията. Освен това, тази иновативна резба позволява лесно наместване в предварителния отвор.

EJOT EVO CALC®

С услугата за цифрово изчисление EJOT EVO CALC ® е възможно калкулирането на въртящите моменти и силите според изискванията на свързваните компоненти. Освен това, за винта на EVO PT®, ние предлагаме индивидуална оптимизация на компоненти, базирана на FEM . По този начин ефектите за спестяване на време и разходи вече могат да бъдат реализирани във фазата на проектиране.

CAE услуги – оптимизиране на компоненти и индивидуална инженерна помощ при проектиране

Също така ви подкрепяме по време на фазата на разработка с нашите CAE услуги. С помощта на иновативни инструменти за изчисление и симулация ние оценяваме поведението и ефекта на нашите закрепващи елементи върху вашия компонент при различни натоварвания и след това ви даваме съответната препоръка. Възможно е да се изчисли релаксацията на натоварването на отделни винтови съединения, както и да се анализира поведението на цялостния елемент. Повече...