Ангажирани с настоящето и бъдещето

Изменението на климата – глобален проблем

Вече живеем в глобална климатична криза, причинена от човека. Дори ограничаването на глобалното затопляне до значително по-малко от 2 градуса, за предпочитане 1,5 градуса по Целзий до 2100 г., договорено в Парижкото споразумение за климата от 2015 г., не може да скрие този факт. Междувременно експерти по климата обсъждат противоречиво дали целта от 1,5 градуса изобщо е постижима. Специалисти от междуправителствения панел по изменение на климата смятат, че все още има шанс за постигане на тази цел. Но само ако всички страни предприемат радикални действия сега. За да се постигне това, емисиите на CO2e трябва да бъдат значително намалени преди 2030 г. и да стигнат до нулеви през 2050 г. Горещите вълни, сушите, проливните дъждове с наводнения и топещите се ледници отдавна са реалност. Растителният и животинският свят се изваждат от равновесие поради екстремните климатични условия. Можем да видим последствията в германските ниски планински вериги, например с унищожаването на смърчовите насаждения от корояда. Посланието е силно.

В Германия има планове за намаляване наполовина на емисиите на парникови газове до 2030 г. с използване на слънчева енергия, постепенно премахване на въглищата и устойчиво строителство, транспорт и земеделие. Но досега Германия не е постигнала целите си: целта от 40 процента по-малко емисии на парникови газове в сравнение с 1990 г., която всъщност вече беше определена за 2020 г., не беше постигната и през 2021 г. промишлеността и бизнеса също са призовани да разработят и прилагат мерки за опазване на климата. Всеки човек е призован да стане активен и да предприеме действия сега.

EJOT става климатично неутрален 

Групата EJOT иска да стане климатично неутрална до 2035 г. и да намали емисиите си на CO2e от сегашните 188 400 тона до нула. Амбициозна цел, която семейната компания си е поставила в годината на своята 100-годишнина. Ясното послание е, че избягването има предимство пред намаляването и компенсацията. Необходимостта от действие се дължи не само на нарастващите изисквания на клиентите и законодателите, но и по-специално на нашата отговорност към нашите служители и бъдещите поколения.
На редовни интервали нашите обекти се одитират в съответствие с екологичния стандарт ISO 14001. В допълнение към непрекъснатото подобряване на системата, фокусът е и върху повишаването на екологичното съзнание на нашите служители.

През 2013 г. въведохме система за енергиен мениджмънт съгласно ISO 50001. Чрез многобройни инвестиции в енергоспестяващи проекти в нашите немски и международни локации успяхме да спестим ценни ресурси.
Development-CO2e-emissions-of-the-Group
* Analysis has been updated with direct emission factors
 

Стратегия за устойчивост на EJOT

Групата EJOT иска активно да се изправи пред предизвикателствата на изменението на климата и да координира и напредва развитието в групата от компании със стратегически цели и ръководни принципи. За да може да действа в глобалния контекст на устойчивото развитие, EJOT е ориентирана към Целите на ООН за устойчиво развитие.
За глобално работещата компания следните цели представляват първостепенна важност:

Източник: 17-те ЦЕЛИ | Устойчиво развитие (un.org); Дата: 06.07.22г

Тези цели за устойчиво развитие позволяват на групата компании да разработи систематични насоки за постигането им. В съответствие с това EJOT е проектирал три категории за устойчивост, според които могат да бъдат дефинирани всички дейности за постигане на въглеродна неутралност през 2035 г.:
- Устойчиво мислене
- Повишена ефективност
- Доставка на зелена енергия
Sustainable-Development-Goals
Source: THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org); Date retrieved: 06.07.22

Продуктите на EJOT помагат за пестене на енергия и защита на околната среда

Непрекъснатото подобряване на производствените процеси е както икономически, така и екологичен фактор. Не само в разработването на продукта, но и в производството ние се опитваме постоянно да намаляваме въздействието върху околната среда и по този начин непрекъснато да гарантираме опазването и.
Нашите продукти ни помагат да реализираме тези цели, защото: винтовете са основно разглобяеми продукти и следователно могат да се рециклират. Чрез използването на иновативни продукти дебелината на елементите може да бъде намалена. Това е особено важно в автомобилостроенето, защото не само спестява суровини, но и олекотената конструкция е много ефективно средство за намаляване на разхода на гориво. За първи път през 2019 г. ние определихме цялостното въздействие върху околната среда за нашите неразглобяеми съединения.
EJOT също е пионер в строителната индустрия. От една страна, нашите продукти се използват за закрепване на системи за възобновяема енергия като фотоволтаици, а от друга страна, нашите анкери помагат при топлоизолацията на сгради. Нашата продуктова декларация за опазване на околната среда (EPD) за крепежни елементи, системи за подконструкции и резбообразуващи строителни винтове непрекъснато се разработва и актуализира.

Започва общ път Общи

EJOT върви по пътя към климатичната неутралност. Отговорна задача за бъдещето, която не може да бъде решена сама. Това ясно се вижда от разпределението на всички емисии на CO2e в EJOT. С повече от 77% раздел 3 в EJOT в световен мащаб заема най-високия и същевременно най-трудния дял. Трудността съществува, защото няма пряко влияние от страна на EJOT. Тук нашите доставчици са помолени да намалят своя дял от емисиите на CO2e. Ние подкрепяме използването на зелена стомана или зелен гранулат, както и логистична верига без CO2e. Само със съвместни усилия на всички страни, участващи във веригата на доставки, климатична неутралност може да бъде постигната в EJOT от 2035 г.
Не се колебайте, присъединете се към нас. Нека оформим нашето бъдеще заедно!
 

Политика за устойчивост и качество на EJOT

Устойчивост и качество

Устойчивост и качество

Share of the scope

Contact Person

Heiko Stötzel

Environmental representative of the EJOT Group