1. Начало
  2. Our products
  3. Blind rivets

Слепи Нитове

Пластично деформиращи се свързващи елементи

Слепия нит се състои от две части - тяло на нитa, което е монтирано към махащата се част от него (дорника/иглата). Прилага се когато само едната страна на компонентите, които трябва да бъдат свързани е достъпна за работа. Нита се монтира чрез изтегляне на дорника със специален инструмент, след което главата на дорника прониква в нита и разширява стърчащия материал до затварящата глава.
Teaser_Übersicht_Niete.jpg

Инсталацаионен процес на нитове

  1. Иглата на нита се поставя в инструмента за инсталиране и след това се вкарва в отвора приготвен в свързваните елементи. Иглата се прихваща и издърпва от челюстите на инструмента за монтаж на нитове.
  2. По този начин главата на иглата деформира края на нита. Процесът е завършен, когато главата на иглата достигне височината на повърхността на компонента.
  3. Това положение е свързано със силно увеличаване на силата, при което иглата се откъсва в предвидената точка на счупване. Скъсаната игла се отстранява, остатъчната долна част остава в него.