“ЕЙОТ България ЕООД и КО” КД

contact

София, гр. Божурище 2227, 
ул. „Гурмазовско Шосе“ №96
тел.: +359 2 421 96 37
email: infobg@ejot.com

Фактури и Заявки:
Десислава Василева – Офис мениджър
мобилен: +359 886 624 722
email: infobg@ejot.com
                        
Експедиция и Заявки:
Стоян Давидков – Началник склад
Мобилен: +359 885 164 468


Пловдив - Централна и Южна България

contact

Пловдив, Пазарджик, Карлово,
Стара Загора, Сливен, Ямбол
Петър Ангелов - Регионален мениджър
тел.: +359 886 904 225
email: pangelov@ejot.com


Пловдив, Асеновград, Хасково,
Кърджали, Смолян, Пещера
Валентин Узунов - Регионален мениджър
тел.: +359 882 521 604
email: vuzunov@ejot.com


Индустриални крепежи

contact

Даниел Зарев
тел.: +359 884 010 566
email: dzarev@ejot.com


София - Западна България

contact

Складове и дистрибуция
Радослав Петров – Ръководител търговски отдел
тел.: +359 885 164 469
email: rpetrov@ejot.com

Ключови Клиенти и Проекти
Методи Гьолски – Мениджър ключови клиенти и проекти
тел.: +359 888 506 861
email: mgyolski@ejot.com


Варна / Бургас - Източна България

contact

Варна, Добрич, Силистра, Шумен,
Русе, Велико Търново, Габрово
Калоян Трендафилов – Регионален мениджър
тел.: +359 888 915 530
email: ktrendafilov@ejot.com

Бургас, Айтос, Несебър, 
Св. Влас, Созопол
Николай Буков – Регионален мениджър
Тел.: +359 882 860 057
Email: nbukov@ejot.com


Управител

contact

Генадий Павлов
тел.: +359 886 095 747
email: gpavlov@ejot.com