Imprint


Responsible for the content:

ЕЙОТ България ЕООД и КО КД
България, 2227 Божурище
Ул. „Гурмазовско шосе“ №96
тел., факс: +359 2 421 9637
​​​​​​​email: infobg@ejot.com

Отказ от отговорност

EJOT подрежда съдържанието на тези уеб сайт много внимателно и осигурява редовното актуализиране. Независимо от това, не може да се гарантира точността, навременността, пълнотата и коректността на съдържащата се информация. Предоставената информация е само за необвързваща обща справка и не замества подробни индивидуални съвети.
EJOT изключва каквато и да е отговорност за щети, възникнали пряко или косвено от използването на този уебсайт, освен ако не се основават на умисъл или груба небрежност от страна на EJOT. Това се отнася по-специално за услуги като изтегляне на файлове, предоставени от EJOT на уебсайта.
В случай на препратки (връзки) към уебсайтове на трети страни, EJOT не поема отговорност за съдържанието на тези страници. Когато кликнете върху връзката, оставяте обхвата на информация на EJOT. Други разпоредби могат да бъдат валидни за тези сайтове на трети страни, особено по отношение на защитата на данните.

Закони за търговските марки

Ако не е отбелязано друго, всички търговски марки на уеб страницата на EJOT са защитени търговски марки. Това важи особено за търговските марки EJOT, типовите табели, фирмените лога и символите. Запазените марки и дизайнерските елементи, използвани на нашата уеб страница, са интелектуална собственост на EJOT, Bad Berleburg, Германия


Указател на лицензи


Интелектуалната собственост, съдържаща се в уебсайта на EJOT, като патенти, търговски марки и авторски права, е защитена. Чрез тази уеб страница не се разрешава лиценз за използване на интелектуалната собственост на EJOT на трети страни. 


​​​​​​​© Copyright 2021, EJOT, Bad Berleburg, Germany

Всички права запазени. Текст, изображения, графика, звук, анимации и видеоклипове, както и тяхното подреждане на уебсайта EJOT са защитени от авторското право и други закони за защита. Съдържанието на този уебсайт не може да се копира, разпространява, променя или предоставя на трети страни за търговски цели. Някои страници съдържат и изображения, които са обект на авторското право на трети страни.
 

Directors:

Genadiy Pavlov 
​​​​​​​