1. Начало
  2. Our products
  3. Direct assembly

Директен монтаж

Когато времето е от съществено значение

Когато времето е от съществено значение: С пироните за директен монтаж можете да монтирате профилирани стоманени листове, като например касетни елементи към стоманени столици ≥ 6 мм за нула време. За инсталирането се нуждаете от инструмента за изстрелване P560 и съответните заряди и пирони.
Директния монтаж чрез стрелба също е често приложим при закрепването на хидроизолационни мембрани в бетон и други монтажи.