Качествената връзка

Qualität.png
Глобалното използване и дистрибуция на нашите продукти, съчетано с нарастващи нужди на клиентите, изисква последователно спазване и непрекъснато развитие на нашите високи стандарти за качество. Това се отнася за цялата производствена верига на компанията, от изискванията на клиентите до планирането на проекти и продукти, разработването и производството, до доставката на продукта и обслужването на клиентите.
Като международна компания ние поемаме отговорност за качеството на нашите продукти и услуги, за спазването на международните стандарти и сертификати, както и за единните стандарти за управление на качеството и околната среда и здравето и безопасността на труда на всички места в EJOT по целия свят. Международните стандарти за качество и опазване на околната среда са въпрос на всички EJOT компании.
С редовни сертификати IATF 16949 и DIN EN ISO 14001, ние предлагаме на клиентите си цялостна, единна система за управление на качеството и околната среда. Резултатите от одитите на системата и клиентите потвърждават качеството на нашите процеси и продукти.
 
Този лозунг обобщава мотото на нашите действия.
От една страна, той отразява безкомпромисния стремеж към най-високо качество на продуктите, а от друга, подчертава - отвъд обикновения технически аспект - че човешките отношения както вътре, така и извън нашата компания са също толкова важни за нас. Нашите бизнес партньори са водещи компании от различни индустрии. Те обещават качество на своите клиенти. Поради тази причина те трябва да са сигурни в представянето на партньора си. Ние осъзнаваме тази отговорност. Преди години създадохме система за управление на качеството, която отговаря на най-високите изисквания и поставя фокуса върху предотвратяването на грешки.
 
EJOT Qualität.png

Политика за устойчивост и качество на EJOT

Устойчивост и качество

Устойчивост и качество

Изтегли:


Тук можете да изтеглите текущите сертификати. 

Моля, обърнете внимание, че сертификатите важат за няколко компании.

Сертифициране на нашето управление на околната среда ISO 14001

Сертифициране на нашата система за управление на енергията ISO 50001

Сертификати Енергия 50001

Сертификати Енергия 50001

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001

Health Certificate-45001

Confirmation of our compliance management system

CSR standards: United Nations Global Compact UNGC, Together for Sustainability TfS, Supplier Ethical Data Exchange SEDEX and Anti-bribery management system ISO 37001, Transparency
International: Corruption Perceptions Index, Risk management system ISO 31000, Electronic Industry Citizenship Coalition EICC and Global Reporting Initiative GRI G4