Качествената връзка

Qualität.png
Глобалното използване и дистрибуция на нашите продукти, съчетано с нарастващи нужди на клиентите, изисква последователно спазване и непрекъснато развитие на нашите високи стандарти за качество. Това се отнася за цялата производствена верига на компанията, от изискванията на клиентите до планирането на проекти и продукти, разработването и производството, до доставката на продукта и обслужването на клиентите.
Като международна компания ние поемаме отговорност за качеството на нашите продукти и услуги, за спазването на международните стандарти и сертификати, както и за единните стандарти за управление на качеството и околната среда и здравето и безопасността на труда на всички места в EJOT по целия свят. Международните стандарти за качество и опазване на околната среда са въпрос на всички EJOT компании.
С редовни сертификати IATF 16949 и DIN EN ISO 14001, ние предлагаме на клиентите си цялостна, единна система за управление на качеството и околната среда. Резултатите от одитите на системата и клиентите потвърждават качеството на нашите процеси и продукти.
 
Този лозунг обобщава мотото на нашите действия.
От една страна, той отразява безкомпромисния стремеж към най-високо качество на продуктите, а от друга, подчертава - отвъд обикновения технически аспект - че човешките отношения както вътре, така и извън нашата компания са също толкова важни за нас. Нашите бизнес партньори са водещи компании от различни индустрии. Те обещават качество на своите клиенти. Поради тази причина те трябва да са сигурни в представянето на партньора си. Ние осъзнаваме тази отговорност. Преди години създадохме система за управление на качеството, която отговаря на най-високите изисквания и поставя фокуса върху предотвратяването на грешки.
 
EJOT Qualität.png

Интегрирана политика за управление EJOT Group

Устойчивост и качество

Устойчивост и качество

Изтегли:


Тук можете да изтеглите текущите сертификати. 

Моля, обърнете внимание, че сертификатите важат за няколко компании.

Сертифициране на нашето управление на околната среда ISO 14001

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001

Сертифициране на нашата система за управление на енергията ISO 50001

Сертификати Енергия 50001

Сертификати Енергия 50001

Confirmation of our compliance management system

CSR standards: United Nations Global Compact UNGC, Together for Sustainability TfS, Supplier Ethical Data Exchange SEDEX and Anti-bribery management system ISO 37001, Transparency
International: Corruption Perceptions Index, Risk management system ISO 31000, Electronic Industry Citizenship Coalition EICC and Global Reporting Initiative GRI G4
 


TISAX Trusted Information Security Assessment Exchange


The ENX Association supports with TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) on behalf of German Association of the Automotive Industry (VDA) the common acceptance of Information Security Assessments in the automotive industry. The TISAX Assessments are conducted by audit providers that demonstrate their qualification at regular intervals.
For EJOT confidentiality, availability and integrity of information have great value. We have taken extensive measures on protection of sensitive and/or confidential information. Therefore, we follow the question catalogue of information security of the German Association of the Automotive Industry (VDA ISA). Our TISAX Assessment was conducted by an above mentioned audit provider in cooperation with the ENX Association. Our results are exclusively retrievable over the ENX portal: https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults.
 
TISAX-Logo