Power Tools Plastics

Delta_PT_Pos1_foto3

DELTA PT®

Директно закрепване с висока якост в пластмасов материал
Easyboss_V_rot_Pos1_foto4

EASYboss® V

Гъвкавият стандарт за променлива дебелина на компонента