1. Начало
  2. Sustainability
  3. Our objectives and projects

цели и проекти

1. устойчиво мислене  

Верен на мотото за устойчиво мислене, EJOT прилага структури, които превръщат този водещ принцип в действителност.
Дял на собствеността на служителите:
EJOT се доверява на идеите на своите служители: от 2023 г. EJOT ще въведе капиталово участие на служителите във връзка с целта за климатична неутралност. Служителите по целия свят могат да допринесат с креативните си идеи за намаляване на емисиите на CO2e и в зависимост от постигнатите икономии на CO2e ще участват в капитала и по този начин във финансовия успех на компанията чрез права за участие в печалбата, форма на участие в капитала без право на глас. Финансовите вноски се инвестират изключително в устойчиви проекти за намаляване на емисиите на CO2e. Служителите също участват в национални и международни проекти за повторно залесяване, например в обектите във Витгенщайн и Обединеното кралство.
Инструмент за комуникация на протокола за парникови газове:
Създаден е международен ръководен комитет за прилагане на стратегията за устойчивост във всички области на компанията. Напредъкът в намаляването на стойностите на емисиите се проследява систематично в този комитет посредством ключови цифри и цели. Още от 2013 г. EJOT прозрачно публикува всички емисии на CO2e, пряко и косвено причинени от дейността на компанията, в корпоративния отчет за въглеродния отпечатък съгласно стандартите на международния Протокол за парникови газове (GHG). Въглеродният отпечатък на EJOT се измерва според трите източника на емисии, така наречените обхвати: Обхват 1 - емисиите включват изпускането на вредни за климата газове в компанията, например от отоплителните системи или собствения автомобилен парк. Емисиите от обхват 2 отчитат енергията, която компанията получава от външни източници - основно електричество и централно отопление. Обхват 3 включва всички други емисии, причинени от дейностите на компанията, например при доставчици или крайни потребители.
Разработване на зелени продукти:
Друга отправна точка към по-екологичен начин за правене на бизнес е разработването и изследването на алтернативни пластмасови материали. Като част от това ние стартирахме два проекта, които се фокусират върху използването на алтернативни пластмасови материали:
Нашият първи проект подчертава използването на така наречените „рециклати“, т.е. материали, които се състоят от 100% рециклирани процеси. Тук е особено важно свойствата на материала да бъдат постоянно гарантирани, за да се осигури постоянно качество и производителност на продукта.
Продуктите вече се използват на местните пазари, за да се оцени тяхната практическа приложимост. Въз основа на знанията, получени тук, могат да бъдат извлечени допълнителни приложения.
Нашият 2-ри проект се занимава с "биополимери", които се състоят от 100% устойчив биополиетилен. Това може да се получи например от биоалкохол от захарна тръстика. Предимствата на този основен материал са очевидни, тъй като пластмасите на био основа се състоят от възобновяеми суровини. Химическата структура на тези пластмаси не се различава значително от тези, получени от нефт.
Този проект в момента е в тестова фаза.

Кръгова икономика в EJOT:
Като технологичен лидер, EJOT вече има важен принос към кръговата икономика и енергоспестяването с продуктовото си разнообразие в много области: примери могат да бъдат намерени в продукти за топлоизолация, електромобилност, конструкция на автомобилни каросерии или соларни технологии.
 
EJOT Iso-Bar ECO
EJOT-TEC-CENTER_AUSSENPERSPEKTIVE-20210517.png

доставка на зелена енергия

Разширяване на възобновяемите енергии:
За да постигне амбициозната цел за климатична неутралност до 2035 г., EJOT се фокусира, наред с други неща, върху избягване на емисиите чрез инсталиране на фотоволтаични системи за използване на слънчева енергия, преобразуване на собствения автомобилен парк на компанията към електромобили и насърчаване на на служители да използват ел. - велосипеди. Чрез закупуването на електроенергия от възобновяеми източници, EJOT показва ясен вот за опазване на околната среда.

Закупуване на "зелена електроенергия":
От 2025 г. EJOT ще купува изключително „зелена енергия“ в световен мащаб – пионерите на групата, EJOT Австрия и EJOT Полша, вече купуват електроенергия от възобновяеми енергийни източници от години. Освен това се планира да се постигне дял от собствената електроенергия до 10% до 2030 г. за всички сгради на EJOT чрез регенеративни източници. Новата сграда на EJOT Турция ще достигне директно тази квота с фотоволтаична система от 2000 kWp. EJOT Франция започва проект за енергийно партньорство със съседни компании и община Виле. Устойчиво произведената електроенергия ще се продава регионално. Всеки може да даде своя принос към енергийния преход.

2. по-голяма ефективност

ISO 50001 / програми за енергийна ефективност:
EJOT Полша от дълго време доказва, че енергията може да бъде пестена с инсталирана система за измерване на енергия и система за управление на сградите, както и оптимизирано използване на шприцформи.
В EJOT Китай топлината се генерира от геотермална енергия с термопомпа. Във Финландия в EJOT SORMAT използваме централно отопление на пелети. С нашите световни проекти за опазване на климата ние заедно ще постигнем целта за климатична неутралност от 2035 г.

Ефективна сграда:
В своите строителни дейности EJOT все повече се фокусира върху климатичната неутралност, като например с изграждането на новия TecCenter в Bad Laasphe. Иновативният TecCenter ще има "характер на пасивна къща": озеленяване на фасадата, фотоволтаици, геотермална енергия с термопомпа, колони за зареждане за е-мобилност пред сградата - по този начин TecCenter изпълнява изискванията за финансиране на kfw за CO₂e неутралност на бизнеса.
 
Branchenbild_E-Mobility.png