Housing

Specification

 • Overview

  • High-performance thermoplastic materials
  • Single-step production process without pre-molding
  • Process-integrated assembly
  • Inserts with standard coatings or bondable surfaces
  • In-house tooling and automation engineering 

Daniel Zarev

Sales Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD и други на ejot.com

С еднократна регистрация ще имате достъп до CAD данни в различни формати, както и PDF файлове на техническите чертежи на нашите продукти DELTA PT®, SHEETtracs® и ALtracs® Plus. Освен това CAD & more ви предлага възможността да проектирате вашите индивидуални съединения с помощта на програми за калкулиране или да проверите тяхната осъществимост чрез ПРОГРАМИ ЗА ПРОВЕРКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ. Освен това можете да изтеглите най-новите продуктови брошури, технически публикации и стандартите на компанията EJOT.


CAD и други

Кутии за задвижваши механизми редуктори

The perfect counterpart of our covers.

A lightweight and cost-effective alternative to aluminium die-cast versions which offers the possibility to integrate shafts, axes, brackets, sockets etc. through direct injection molding.