EJOT ANCHOR FIX® – Оразмеряването на анкера е лесно

Със софтуера за избор на анкери EJOT предлага много полезен инструмент за статично първоначално оразмеряване на строителни проекти.

Компютърната програма EJOT ANCHOR FIX® е разработена за строителни инженери, специалисти, инженери и техници. Софтуерът може да бъде полезно ръководство във фазата на предварително планиране. Той помага на потребителя за лесна оценка на статичните влияния на планирания проект на сградата.

С EJOT ANCHOR FIX® границите на товароносимостта на болтовете в бетонни основи могат да бъдат определени, съхранявани и в последствие отпечатвани. Освен това могат да се получат и други документи като одобрения и технически листове за продукти. Софтуерът предлага и избор на език за международни проекти.

Изтеглете софтуера

Моля, попълнете следната форма и потвърдете данните си с щракване върху бутона. Впоследствие можете да изтеглите софтуера.

Искате ли да изтеглите безплатния софтуер - EJOT ANCHOR FIX®?

EJOT ANCHOR FIX® Software